U korpi

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja internet sajta – pažnja: upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”). U skladu sa tim, slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko uslovi korišćenja nisu prihvatljivi sa vaše strane, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Opšti uslovi korišćenja TAŠNOLINA Internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje Danijela Opačić PR Tašnerska radnja. Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice utvrđeni su po oblastima kojima možete pristupiti klikom na željenu oblast. Uslovi su utvrđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti o potrošača i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja. Opšti uslovi korišćenja definišu delatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i potrošača.

Upotreba internet prodavnice

Internet prodavnica je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja Danijela Opačić PR Tašnerska radnja. Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem, odnosno potrošač u Internet prodavnici. Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima. Svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Uslov je da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena. Bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.
Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno na nekoj stranici na sajtu, ništa ovde sadržano vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Registracija

Registracijom na ovom sajtu, automatski prihvatate sve njegove propozicije. Formular koji popunjavate prilikom registracije, potrebno je da popunite samo jednom , a svaki naredni put je dovoljno da se samo ulogujete na Vaš nalog. Kao registrovani član imate mogućnost da u svako doba tražite da se iščlanite, čime će i Vaši podaci biti izbrisani iz naše baze podataka.

Prodavac obezbeđuje sigurnost i zaštitu od zloupotrebe ličnih podataka. Svi podaci o potrošačima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojim su ti podaci nužni za obavljanje posla. Kurirske službe koje vrše dostavu kupljene robe imaju mogućnost pristupa podacima potrebnim za izvršenje ugovorenog posla: ime, prezime, adresa, broj telefona potrošača. Potrošač je odgovoran za pristup svom sistemu i zaštitiu svojih korisničkih informacija i lozinke. Takođe, Potrošač garantuje za tačnost i istinitost svih informacija poslatih Prodavcu. 

Prodavac se obavezuje da trajno zaštiti lične podatke potrošača u skladu sa propisima. Navedeni podaci će se koristiti isključivo za slanje informativnog materijala, ponuda, faktura i drugih potrebnih sredstava komunikacije. 

Potrošač daje saglasnost Prodavcu da ga obaveštava o svojim novim ponudama, akcijama i sniženjima na broj telefona i e-mail adresu. Potrošač u svakom trenutku, slanjem zahteva u pisanoj ili elektronskoj formi, može povući svoju saglasnost posle čega neće dobijati pomenuta obaveštenja. Za više informacija o politici privatnosti, posetite naš link.

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u prodavnici Danijela Opačić PR Tašnerska radnja povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. Danijela Opačić PR Tašnerska radnja će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Danijela Opačić PR Tašnerska radnja nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora. Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.